onsdag den 18. januar 2023

Hvor opbevarer du dine bolde mellem runderne?

Har du tænkt over hvad kulde og varme betyder for dine golfboldes egenskaber?

MyGolfSpy har lavet en undersøgelse som kan læses på 

HOT vs. COLD golfbolde : https://bit.ly/3rnd7Py

Forskellene på kolde og varme bolde..

fredag den 13. januar 2023

Skift til nyt forløb på vinterbanen, januar 2023

Svendborg golfklub skriver: Ændring af vinterbanen 

Pga. af det meget våde vejr, skifter vi fredag den 13. januar fra Vinterbane A til Vinterbane B (vinterbanen fra sidste år)

Alle bookinger, der er foretaget på Vinterbane A er automatisk flyttet over på Vinterbane B.

HUSK der SKAL bookes to tider, hvis man ønsker at spille 18 huller. Runde to kan bookes 90 min. efter den første starttid. Begge tider SKAL naturligvis bekræftes

Vinterbanen (røde flag) spilles således:

Hul 1 og 10: Spil hul   1 (18-huls banen) - spil til vintergreen

Hul 2 og 11: Spil hul 15 (18-huls banen)

Hul 3 og 12: Spil hul 16 (18-huls banen

Hul 4 og 13: Spil hul 17 (18-huls banen)

Hul 5 og 14: Spil hul 18 (18-huls banen) - spil til green hul 1 (9-huls banen)

Hul 6 og 15: Spil hul   2 (9-huls banen)

Hul 7 og 16: Spil hul   3 (9-huls banen) 

Hul 8 og 17: Spil hul   4 (9-huls banen)

Hul 9 og 18: Spil hul   5 (9-huls banen)

Vinterbanens forløb fra den 13. januar 2023

Ovenstående beskrivelse fremgår også af scorekortet


.torsdag den 8. december 2022

Vikingerne indtager Vinterbanen 8. december 2022 i flot frostklart vejr.

Formanden skriver:

 "Kære alle

Så kom frosten, og vi måtte en tur på vinterbanen.
Himlen var klar, men var vi?
Havde vi lavet vores hjemmearbejde godt nok?
Havde vi husket de farvede bolde og vintertees.
Havde vi beregnet, hvor langt og til hvilken side en bold springer, når den rammer en frossen ormeknold med 40 km i timen? 

Nej, det havde vi ikke! 

I stedet fik baneforløbet, banens klipning, manglende stier, der hvor man gerne ville gå, og især solen skyld for det meste!"
Jan, Troels og Ib Hold 3.
Med solen i ryggen Hul 1 Vinterbanen
Hul 2. Vinterbanen
Hul 7. Vinterbanen

Så er Vinterbanen erobret.


Chef-greenkeeper Kenneth kom forbi og spurgte til forløbet af Vinterbanen. 

Der var generelt god tilfredshed, dog blev der nævnt, at der kunne opstå farlige situationer ved udslag på Hul 4 og Hul 7. Vores førerbold havde således valgt at bruge fairway på Hul 4, hvilket gav konflikt, når Hul 4 skal slå ud. 
Løsningen kunne være out of bounds pæle mellem de to baner! Det blev dog ikke nævnt under snakken.


Med hensyn til skiftet fra Hul 3 og Hul 4, så var der med vilje ikke lavet en klippet sti ad den korteste vej. Man skal følge greenkeeperstien.

Læs mere om tankerne for baneforløbet de kommende år i referaterne på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsesreferat fra den 4. november 2022 kan læses Her 

"3. BANEN
• Med afsæt i Christian Haldans forslag til nyt baneforlæg, er greenkeeperne fremkommet
med et nyt forslag.
KA gennemgik dette forslag. Det nye forløb laves som 3 sløjfer, hvor rød sløjfe er 9-huls
banen. Dette vil gøre det muligt at lukke en sløjfe i forbindelse med banevedligehold.
Forslaget giver fleksibilitet i forhold til turneringer, banearbejde, og ikke mindst være til at
fastholde vores ældre 9-huls medlemmer, da det bliver en fladere 9-huls bane.
Forslaget er vedtaget til etablering inden for en 4-årig periode, betinget af at klubben kan
rejse de nødvendige midler til omlægning af banen. I den forbindelse skal økonomi ved
omlægning skal gennemregnes og præsenteres for bestyrelsen til endelig godkendelse.
• Gennemgang af forslag til Vinterbane 1 (overgangsbane) og 2 (vinterbanen fra sidste år).
Forslag godkendt.
• Når banen begynder at blive for våd, lukkes der for kørsel med personbefordrende køretøjer
for gæster og medlemmer uden sæsonkort i første omgang. Vores medlemmer med
sæsonkort får lov til at køre indtil vi lukket helt ned. Booking kommer til at foregå via
sekretariatet, så vi kan styre antallet af buggyer."

Referater bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger fra Svendborg Golfklub kan læses: Her

-

Golf-Reglen’s “Birdie” Guide til Leopard Creek

På Golf-Reglen findes en “Birdie” Guide til Leopard Creek.


Find den på dette link:  “Birdie” Guide til Leopard Creek.

tirsdag den 6. december 2022

Svendborg Golfklub´s Vinterbane 2022 - 2023.

Klubben skifter til Vinterbane onsdag den 7. december 2022.

Onsdag den 7. december lukkes 18-huls og 9-huls banen og vi skifter til Vinterbane.

Vinterbanen Svendborg Golfklub 2022 - 2023.

HUSK der SKAL bookes to tider, hvis man ønsker at spille 18 huller. Runde to kan bookes 90 min. efter den første starttid. Begge tider SKAL naturligvis bekræftes

Vinterbanen (røde flag) spilles således:

Hul 1 og 10. Par 5.

Vintergreen Hul 1.

Hul 1 og 10: Spil hul   1 (18-huls banen) - spil til vintergreen

Hul 2 og 11. Par 3

Hul 2 og 11: Spil hul 15 (18-huls banen)

Hul 3 og 12. Par 4

Hul 3 og 12: Spil hul 16 (18-huls banen

Hul 4 og 13. Par 4

Hul 4 og 13: Spil hul   2 (9-huls banen)

Hul 5 og 14. Par 4

Hul 5 og 14: Spil hul   3 (9-huls banen)

Hul 6 og 15. Par 3

Hul 6 og 15: Spil hul   4 (9-huls banen)

Hul 7 og 16. Par 4

Hul 7 og 16: Spil hul   5 (9-huls banen) til green hul 1 (9-huls banen)

Hul 8 og 17. Par 3

Hul 8 og 17: Spil hul 17 (18-huls banen)

Hul 9 og 18. Par 4

Hul 9 og 18: Spil hul 18 (18-huls banen)

Ovenstående beskrivelse fremgår også af scorekortet

Scorekortet


.
fredag den 25. november 2022

Porto Santo med Horstmann-Travel d. 18.-25. november 2022

 Besøg på Porto Santo endnu engang.

Efterårstur fredag den 18. november med mødetid kl 6. i Billund.

Lidt af gruppen i Billund lufthavn

På vej til Porto Santo.

Vejret på øen var lunt, let vind, 20-22°c og lette byger to af dagene; men også dage med badevejr.

Bent og jeg var på golfbanen og spillede de første 9. huller om eftermiddagen.

Første matchdag om fredagen.

Matchprogrammet

Banen november 2022 i nordlig retning

Banen november 2022 i sydøstlig retning

Som det ses var første morgen kølig - 19°v

Hul 6.

Evaluering efter dagens runde.

Dag 2.

Stenvender og Sandløbere ved Hul 5.

Kobbersneppe ved Hul 5.

Hul 13.

Udsigten

Hul 14.

Hul 17

Dag 3.  21. november 2022.


Havnen med færgen til naboøen, Madeira

Fra havnen

Var forbi banen på cykel

Badedag

Dag 4. tirsdag den 22. november 2022.

Tredje golfrunde afviklet.

Værelseudsigten

Værelse 829

Dag 5. onsdag d, 23. november 2022.

Sidste matchrunde.

Morgenstarten

Marshal med hold

Starten

Hul 13.

Gitte

Afslutning

Dag 6. torsdag d. 24. november 2022.

Dagen til rådighed. Det var svært få golftider på banen. Mange store grupper bl a Åbenrå Golfklub gjorde at banen var booket. Det hjalp heller ikke at vi fik sløjfet en golftid kl 12:56. 

Skestork

Skestork

Aflyst: Badedag

Ny dannet indsø

Hjemrejsedag fredag den 25. november 2022. 

Afgang Porto Santo kl 12 (kl 13:00 i DK) med AirSeven, ankomst Billund 18:45.

Tak til Willi og Marianne for en god og vel tilrettelagt tur.

Tidligere rejser til øen:

Porto Santo 28. oktober til den 3. november 2017

Porto Santo d. 25. september til den 2. oktober 2018.

Porto Santo 1. november til 15. november 2019...